Алгебра, 14.05.2020 11:49, Портнягин

Розкласти на множники; а) х2+3х-4; б) -2х2+7х-3.

2. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть суму і добуток його коренів:

а) х2+6х-7=0; б) 2х2-5х+2=0.

3.Один із коренів рівняння х2=рх-18=0 дорівнює 6. Знайдіть р і другий корінь.

4. Розв'яжіть біквадратне рівняння: х4+2х2-24=0.

5. Розв'яжіть дробове раціональне рівняння:

а) (6х-10)/(х2-4)=(3х-2х2)/(4-х2); б) 3х:(х-2)+18:(х2-2х)+7:х=0.

Примітка: вирази в дужках записати у вигляді дробу чисельником і знаменником.

6. Нехай х1 і х2 - корені рівняння х2=4х-7=0. Знайдіть х12+х22. Самі корені знаходити не потрібно.

7. З одного міста в друге, відстань між якими 240 км, виїхали одночасно два мотоциклісти. Швидкість одного з них була на 8км/год меншою від швидкості другого, тому він прибув у пункт призначення на 1 год пізніше. Знайдіть швидкість кожного з мотоциклістів.

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

Розкласти на множники; а) х2+3х-4; б) -2х2+7х-3. 2. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть суму і добуток...

Вопросы по предметам