Алгебра, 22.05.2020 17:24, natulsen

1) При якому значенні х дріб (5-х)/(4х-8) не має змісту ?
А) х=0; Б) х =-2; В) х=2; Г) х=5.
2) Графіком якої з наведених функцій є гілка параболи ?
А) у=2х+3; Б) у=√х В) у=х 2 Г) у=4/х
3) Сума і добуток коренів рівняння -7х+10=0 відповідно дорівнюють :
А) 17 і 70; Б)-7 і 10; В)7 і 10; Г)3 і -70
4) Виконати додавання : (а 2 +16)/(а-4) + (8а/4-а)
А) а+4; Б) а -4; В) (а+4)/(а-4) Г)(а+4) / (4-а)
5) Скоротити дріб : (ху-8х) /16х
А)ху-1)/2 Б) (у-х)/2 В)(у-8х) /16 Г) (у-8) /16
6) С вираз (√5 - √7) 2
А) -2 ; Б) 12; В) 12-2 √35 Г) -2-2√17
7) С вираз : (4х 2 -9у 2 ) / у 2 х 2 : ( 2ах +3 ау )/2ух.
8) Розв’язати рівняння : (х-1)/(х+2) + (х+1) /(х-2) = (х+10)/(х 2 -4)
9) Відстань між двома пунктами автомобіль мав проїхати за 5 год. Перші 2
год він їхав із заданою швидкістю, а потім його швидкість збільшилась на
5 км/год, тому в кінцевий пункт він прибув на 15 хв раніше, ніж
передбачалося. Знайдіть початкову швидкість автомобіля.

Всего ответов: 2

Другие вопросы по Алгебре

Знаешь правильный ответ?

1) При якому значенні х дріб (5-х)/(4х-8) не має змісту ? А) х=0; Б) х =-2; В) х=2; Г) х=5. 2) Графі...

Вопросы по предметам