Падкрэсліце ў сказах акалічнасці. пастаўце знакі прыпынку. растлумачце чаму не ўсе выдзеленыя вамі акалічнасці адасобленыя 1. У хаце весела гарэў агонь кідаючы мітусліва-гарачае святло на сцены, стол, акно. 2. Папярэдзіўшы сваё з'яўляенне грувасцкімі грымотамі абрынулася на горад навальніца. 3. Хлопцы не згаворваючыся кінуліся ўцякаць. 4. Дарослыя і дзеці закасаўшы рукава працуюць з ранку да вечара. 5. Іванка сядзеў ля каміна блізка падставіўшы твар сухому цяплу. 6. Стараючыся сагрэцца на прыпынку людзі нервова пастуквалі абцасамі. 7. Дождж амаль суткі ішоў не сціхаючы. 8. Усе гэтыя дні сунімаючыся трохі пад вечар вострым скразняком гайсаў кусліва паўночна-заходні вецер. 9. Каршун плаўна паляцеў уніз куляючыся і пакідаючы за сабой толькі некалькі пёрак у празрыстым халодным паветры. 10. Людзі разыходзіліся не развітваючыся. 11. Спужаўся Марынка не магла сказаць ні слова. 12. Махнуўшы на ўсё рукой я забраў торбу і памалу папраставаў да аўтобуснага прыпынку. 13. Хлопцы беглі не чуючы пад сабой ног. 14. Дзеці смеючыся прайшлі міма нас.​

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

Падкрэсліце ў сказах акалічнасці. пастаўце знакі прыпынку. растлумачце чаму не ўсе выдзеленыя вамі а...

Вопросы по предметам