Адзначце, замест якіх часцін мовы могуць ужывацца займеннікі.

прыслоўяў, злучнікаў, дзеясловаў;

прыназоўнікаў, часціц, выклічнікаў

назоўнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў;

Всего ответов: 1

Другие вопросы по Беларуской мове

Знаешь правильный ответ?

Адзначце, замест якіх часцін мовы могуць ужывацца займеннікі.прыслоўяў, злучнікаў, дзеясловаў;прыназ...

Вопросы по предметам