Биология, 22.05.2020 13:13, asurnakova156

1. Кількість альтернативних ознак, яку враховують при моногібридному схрещуванні: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 2. Ознаки гібрида, що проявляються в першому поколінні, називають: а) домінантними; б) рецесивними. 3. Кількість типів гамет, що утворює гетерозиготний організм: а) один; б) два. 4. Зчепленими зі статтю генами у людини називають ті, що розташовані: а) в 21-й парі хромосом; б) в різних парах хромосом; в) в 23-й парі хромосом. 5. Ознаки людини, які успадковуються зчеплено зі статтю, – це: а) дальтонізм; б) група крові; в) гемофілія; г) колір очей. 6. Укажіть нітрогеновмісну основу рибонуклеотидів, якої немає в ДНК: а) аденін; б) тимін; в) гуанін; г) урацил. 7. Назвіть органоїди, який здійснюють кисневий етап енергетичного обміну: а) комплекс Гольджі; б) рибосоми; в) мітохондрії; г) ЕПС. 2 рівень 1. Чим відрізняються гетерозиготні організми від гомозиготних? ( ) 2. Встановіть відповідність між назвами спадкових хвороб та порушеннями, що їх викликають. ( по 0, за кожну правильну відповідь, загальна кількість балів - 2) 1. Синдром Дауна А. Делеція короткого плеча 5-ї хромосоми 2. Синдром котячого лементу Б. 47 хромосом, зайва хромосома у 21-й парі 3. Синдром Патау В. 47 хромосом, зайва хромосома у 13-й парі 4. Синдром Клайнфельтера Г. 47 хромосом, зайва статева хромосома ХХУ Д. 47 хромосом, зайва хромосома у 1-й парі 3 рівень 1. У нормальних батьків народилася дитина – глухонімий альбінос. Визначити генотипи батьків, якщо відомо, що глухонімота і альбінізм – рецесивні ознаки. ( ) 2. До складу популяції людей входять 9% гомозигот АА, 49% гомозигот аа і 42% гетерозигот Аа. Визначте частоту алелів А і а в популяції. ( )

Всего ответов: 3

Другие вопросы по Биологии

Знаешь правильный ответ?

1. Кількість альтернативних ознак, яку враховують при моногібридному схрещуванні: а) 1; б) 2; в) 3;...

Вопросы по предметам