очень Коли термін бароко почали вживати в літературі?
А) в XVI ст. Б) в XVII ст. В) в XVIII ст. Г) в XIX ст.
2. Укажіть причини виникнення бароко, як напряму в мистецтві:
А) наукові відкриття; В) криза гуманізму;
Б) розвиток поезії; Г) виникнення нових держав.
3. З ким порівнювалась людина в епоху бароко?
А) з Богом; В) з мислячою тростинкою;
Б) з кораблем у розбурханому морі; Г) з істотою, яка всього боїться.
4. У творах епохи бароко НЕ МОЖУТЬ поєднуватись:
А) прекрасне та жахливе; Г) трагічне та комічне;
Б) фантастичне, містичне, правдоподібне; Д) розум і віра в Бога;
В) духовне і світське; Е) фольклор і правда.
5. Проблематика творів епохи бароко:
А) життя і смерть; В) місце людини в розбурханому світі;
Б) добро і зло; Г) усі варіанти відповідей правильні.
6. Найпоширенішим засобом художньої виразності епохи бароко був(була):
А) метафора; В) алегорія;
Б) контраст; Г) символіка.
7. Якщо метою бароко було бажання пробудити людську душу, бентежити серце, то мета
класицизму…
А) поєднати складне і суперечливе; В) впорядкованість, нормативність;
Б) пізнати таємниці людської психіки; Г) проблеми людства у глобальному масштабі.
8. Взірцем для наслідування в класицизмі були:
А) Відродження; В) Середньовіччя;
Б) Античність; Г) фольклор.
9. У драматургії класицизму діяло правило:
А) трьох відповідностей; В) трьох закономірностей;
Б) трьох розбіжностей; Г) трьох єдностей.
10. Ідеальним героєм класицистичного твору є
А) громадянин, відданий державі й монарху; В) песиміст, який скорився долі;
Б) бунтівник, що повстає проти влади; Г) мрійник, який мріє про світле майбутнє.
11. Що НЕ Є ознакою класицизму?
А) в героях підкреслюється одна риса характеру; В) протиставлення реальності та ілюзії;
Б) герої позитивні або негативні; Г) конфлікт пристрасті і розуму.
12. До високих жанрів у ієрархічній жанровій системі класицизму належали:
А) комедія, сатира, байка; В) роман, оповідання, повість;
Б) трагедія, ода, героїчна поема; Г) ода, сонет, балада.

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

очень Коли термін бароко почали вживати в літературі? А) в XVI ст. Б) в XVII ст. В) в XVIII ст. Г) в...

Вопросы по предметам