2-topshiriq. Berilgan soʻzlardagi -ga, -ka, -ga
qo'shimchalarini to'g'ri talaffuz qiling va so'zlarni
eslab qoling.
ta'tilga
dalaga
koʻlga
eshikka
laylakka
chelakka
qishloqqa
buloqqa
qayiqqa​

Всего ответов: 2

Другие вопросы по Другим предметам

Знаешь правильный ответ?

2-topshiriq. Berilgan soʻzlardagi -ga, -ka, -gaqo'shimchalarini to'g'ri talaffuz qiling va so'zlarni...

Вопросы по предметам