1. Faraz, gumon, noaniqlik ma'nolarni bildiruvchi so'z qaysi?
A) agar
B) keak
D) shart

2. Buyruq- istak maylining bo'lishsiz shaklini toping?
A) ko'rmaylik
B) ko'ring
D) ko'rmadi

3. Odo- ahloq gulin ter
Dilga ezgu nurin ber
Bo'lay desang botir er
Istiqlol farzandi bo'l.
Bu parcha qaysi she'rdan olingan?
A) Mustaqillik
B) Istiqlol
D)Istiqlol farzandi bo'l.

4. Ser, no , be, ba qo'shimchalari so'zlarga qanday qo'shiladi?
A) asosdan oldin
B) asosdan keyin
D) o'zi alohida yoziladi

5. Berahm-rahmsiz so'zlari qanday so'zlar hisoblanadi?
A) ma'nodosh so'zlar
B) zid ma'noli so'zlar
D) javob yo'q

6. -gina( kina, qina) yuklamasi qanday yoziladi?
A)ajratib yoziladi
B) o'zidan keyingi so'zga qo'shib yoziladi
D) o'zidan oldingi so'zga qo'shib yoziladi

7. Zid ma'noli so'zlar berilgan javobni toping?
A) gulli- guldor
B) xabardor- bexabar
D) unumli- serunum

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

1. Faraz, gumon, noaniqlik ma'nolarni bildiruvchi so'z qaysi? A) agar B) keak D) shart 2. Buyruq-...

Вопросы по предметам