Берилген тартиптеги суйломду белгиле. Бышыктооч толуктооч татаал баяндооч
а) Аракет кылган адам ийгиликке жетет
б) Эрте турган адам баарына жетишет
в) Билимдуу адам кор болбойт турбайбы
г) Кечке жумуштан бошогон жокмун

Всего ответов: 1

Знаешь правильный ответ?

Берилген тартиптеги суйломду белгиле. Бышыктооч толуктооч татаал баяндооча) Аракет кылган адам ийгил...

Вопросы по предметам