Ozlik olmoshlari qaysi olmosh ornida qollanishi mumkin

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

Ozlik olmoshlari qaysi olmosh ornida qollanishi mumkin...

Вопросы по предметам