Физика, 07.05.2020 12:44, dbnzgh

1. Причиною нагрівання провідників є
а)електрони вступають в реакцію з вузлами кристалічної гратки
б)електрони вдаряються о вузли кристалічної гратки
в)електрони взаємодіють своїм полем на молекули
2. В якому провіднику мідному, ніхромовому чи сталевому виділяється більше теплоти за один і той самий час? Довжини та площі поперечних перерізів провідників однакові.
а)сталевому
б)мідному
в)ніхромовому
г)однакова у всіх трьох провідниках

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

1. Причиною нагрівання провідників є а)електрони вступають в реакцію з вузлами кристалічної гратки б...

Вопросы по предметам