Физика, 21.05.2020 09:08, gtnzcdtnf

Алдымен анау отрган шешесы казакша билмей каита боган кына жок деген кимнин созды
ким аитты

Всего ответов: 1

Другие вопросы по Физике

Знаешь правильный ответ?

Алдымен анау отрган шешесы казакша билмей каита боган кына жок деген кимнин создыким аитты ​...

Вопросы по предметам