Физика, 22.05.2020 13:13, Dimaplayfifa1611

Взаємодія тіл. Закони збереження.

І вариант

1. Яку роботу виконує сила тяжіння, коли тіло падає ? Які зміни енергії при цьому
асуваються?

2. Визначити повну механічну енергію м'яча, що на висоті 10м має швидкість 5м/с.

3. Яку роботу треба виконати, щоб збільшити швидкість тіла масою2 кг з 5м/с до 7 м/с?

4. Порожня залізнична платформа масою 100кг, що рухається із швидкістю 1м/с, після
зіткнення з навантаженою платформою набрала швидкості 0,6 м/с у зворотному напрямі
Визначити масу навантаженої платформи, якщо до зіткнення вона була нерухома, а після
зіткнення набула швидкості 0,4 м/с. (малюнок)

5. Тіло падае з висоти 100м. Визначити його потенційну і кінетичну енергії на висоті 30м.

Взаимодействие тел. Законы сохранения.

1 вариант

1. Какую работу выполняет сила тяжести, когда тело падает? Изменения энергии при этом
асуваються?

2. Определить полную механическую энергию мяча, на высоте 10 м имеет скорость 5м / с.

3. Какую работу надо выполнить, чтобы увеличить скорость тела масою2 кг с 5м / с до 7 м / с?

4. Пустая железнодорожная платформа массой 100кг, движущегося со скоростью 1 м / с, после
столкновения с нагруженной платформой набрала скорости 0,6 м / с в обратном направлении
Определить массу нагруженной платформы, если до столкновения она была неподвижна, а после
столкновения приобрела скорости 0,4 м / с. (Рисунок)

5. Тело падает с высоты 100м. Определить его потенциальную и кинетическую энергии на высоте 30м.​


Взаємодія тіл. Закони збереження.І вариант1. Яку роботу виконує сила тяжіння, коли тіло падає ? Які

Всего ответов: 1

Знаешь правильный ответ?

Взаємодія тіл. Закони збереження.І вариант1. Яку роботу виконує сила тяжіння, коли тіло падає ? Які...

Вопросы по предметам