Физика, 22.05.2020 17:02, ushelemet

В електролітичній ванні, що містить розчин AgNO3, проходить струм 10мА. Скільки атомів Аргентуму виділиться на катоді за 1 с, якщо Kal=1, 12 * 10^-6кг/Кл?
А)16 * 10^22
Б)0, 16 * 10^16
В)6, 25 * 10^22
Г)6, 0 * 10^16

Всего ответов: 3

Другие вопросы по Физике

Знаешь правильный ответ?

В електролітичній ванні, що містить розчин AgNO3, проходить струм 10мА. Скільки атомів Аргентуму вид...

Вопросы по предметам