Физика, 22.05.2020 17:24, 03721

1.Як змінится висота підняття води у капілярі якщо його радіус збільшити у 2 рази
а) збільшиться у 2 рази б) зменшится у 2 рази в) не змінится
2.Яка з перелічених властивостей характерна тільки для аморфних тіл?
а) існування певної температури плавлення б) анізотропія в)відсутність певної температури плавлення
3.Тверде тіло, частинки якого утворюють єдину кристалічну грату це
а) полікристал б) монокристал в) аморфне тіло

Всего ответов: 1

Знаешь правильный ответ?

1.Як змінится висота підняття води у капілярі якщо його радіус збільшити у 2 рази а) збільшиться у 2...

Вопросы по предметам