География, 21.05.2020 19:30, nnk1Eer7

3. Кого називають "консервами сонячної енергії"?
а) тварини б) бактерії в) гриби г) зелені рослини
4. Зміна природних комплексів від екватора до полюсів це - ?
а) вертикальна зональність б) північна зональність в) широтна зональность
5. Яка з оболонок повністю заселена живими організмами?
а) Атмосфера б) Гідросфера в) Астеносфера г) Літосфера
6. Який з названих процесів найшвидше змінює географічну оболонку?
а) Вивітрювання б) Рухи літосферних плит в) Діяльність людини г) Водна ерозія
7. Укажіть тип грунтів, які формуються під хвойними лісами в умовах достатнього зволоження
а) Каштанові б) Чорноземи в) Підзолисті г) Тундрові
8. З'ясуйте, яка природна зона має такі характеристики: панування холодного повітря, тривка полярна ніч, низькі температури повітря протягом року, мала кількість опадів (до 200 мм)
а) тайга б) арктичні пустелі в) степ г) савана
9. У якій природній зоні мешкає верблюд, ростуть саксаул та верблюжа колючка
а) арктичні пустелі б) тайга в) напівпустелі та пустелі г) вологі екваторіальні ліси
10. Властивість географічної оболонки, для якої характерними є приліт та відліт птахів, зміна дня і ночі, зміна пір року називається
а) цілісністю б) ритмічністю в) поділом на менші природні комплекси
г) висотною поясністю
11. З'ясуйте, у якій природній зоні ростуть клен, липа, в'яз, дуб, бук, граб
а) перемінно - вологих лісів б) мішаних лісів в) широколистяних лісів
6А, 6Б, 6В. Підсумкове тестування - 2. Населення. Людські раси.
1 Показник, який вказує на середню кількість людей на 1 км2
а) людська раса б) площа території країни в) густота населення г) народ
2. Яка чисельність населення Землі (на 2019 рік)?
а) 6,2 млрд осіб б) 7,7 млрд осіб в) 42,1 млрд осіб г) 9,3 млрд осіб
3. Учений, який присвятив життя доведенню того, що розумові та фізичні здібності людини не залежать від расової приналежності, у 1870-х роках досліджував Нову Гвінею, острови Малайського архіпелагу - ...
а) Джеймс Кук б) М. Миклухо-Маклай в) Жак Ів Кусто г) Р. Амундсен
4. Більшість вчених уважає, що прабатьківщиною наших предків був материк:
а) Австралія б) Південна Америка в) Північна Америка г) Африка
5. Назвіть головний чинник розміщення населення на планеті.
а) Природні умови б) Розміри країн. в) Національність населення.
6. Назвіть, яке місце за площею посідає Україна серед країн Європи.
а) 1 б) 5 в) 2 г) 7
7. Назвіть правильний перелік країн, з якими Україна межує по суходолу.
а) Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова.
б) Росія, Білорусь, Латвія, Польща, Грузія, Туреччина, Болгарія.
в) Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Греція, Туреччина,
8. Нині у світі налічується:
а) понад 240 держав; б) майже 120 держав; в) понад 420 держав; г) майже 1000 держав.
9. Карта, на якій показано кольорами держави земної кулі, їх кордони, столиці, найбільші міста, транспортні магістралі, називається:
а) фізичною; б) економічною; в) політичною; г) туристичною
10. Вкажіть, які зміни відбувалися у кількості населення на планеті за останні 100 років.
а) Кількість населення різко збільшувалась. б) Кількість населення різко зменшувалась.
11. Вкажіть 2 частини світу, в яких кількість населення нині збільшується дуже швидко.
а) Азія б) Європа в) Африка г) Австралія і Океанія

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

3. Кого називають "консервами сонячної енергії"? а) тварини б) бактерії в) гриби г) зелені рослини 4...

Вопросы по предметам