География, 22.05.2020 21:51, belka1006

1. В умовах надмірного зволоження під мішаними лісами переважно формуються ґрунти:
А) сірі лісові; Б) дерново-підзолисті; В) чорноземи;
Г) коричневі.
2. Для лісостепу типовими є ґрунти:
А) чорноземи;
Б) сірі лісові;
В) дерново-підзолисті;
Г) каштанові.
3. Серед природно-територіальних комплексів найнижчий статус має:
А) місцевість; Б) провінція; В) урочище; Г) район.
4. Найбільша частина степової зони України розташована в межах:
А) Подільської височини; Б) Придніпровської височини;
В) Придніпровської низовини; Г) Причорноморської низовини.
5. Вирівняні поверхні хребтів у Карпатах називають:
А) полонинами; Б) верховинами; В) бескидами;
Г) перевалами.
6. З якою країною Україна не має\ спільного кордону:
А) Болгарія;
Б) Росія;
В) Словаччина;
Г) Румунія
ІІ рівень
7. Установіть відповідність між типами ґрунтів та кліматичними умовами.
1 Дерново-підзолисті
2 Сірі лісові
3 Чорноземи
4 Каштанові
А Літо прохолодне, надмірне зволоження
Б Літо спекотне, недостатнє зволоження
В Літо помірно тепле, надмірне зволоження
Г Літо тепле, достатнє зволоження
Д Літо тепле, недостатнє зволоження
8. Установіть відповідність між родовищами та корисними копалинами річок.
1 Нікопольське
2 Донецький басейн
3 Слов’янське
4 Микитівське
А Кам’яне вугілля
Б Нафта
В Ртутна руда
Г Марганцева руда
Д Кам’яна сіль
ІІІ рівень
9. Установіть послідовність розташування природних поясів від підніжжя до вершин на північних схилах Кримських гір.
А Пояс букових і грабово-букових лісів
Б Пояс букових і грабово-букових лісів із домішкою сосни
В Лісостеп і пояс дубових лісів
Г Яйла (гірський степ)
10. Установіть послідовність проведення меліоративно-природоохоронних заходів на рівнинній частині України в напрямку з південного сходу на північний захід.
А Охорона ґрунтів від водної та вітрової ерозії
Б Запобігання процесам вторинного засолення ґрунтів
В Збереження природної родючості чорноземів
Г Регулювання водного режиму перезволожених земель
IV рівень
11. Складіть порівняльну характеристику природних зон лісостепу й степу

Всего ответов: 1

Другие вопросы по Географии

Знаешь правильный ответ?

1. В умовах надмірного зволоження під мішаними лісами переважно формуються ґрунти: А) сірі лісові; Б...

Вопросы по предметам