География, 23.05.2020 21:16, osadchevasasha

11. Укажіть особливість Чорного моря:
а) надмірна солоність його вод;
б) наявність у глибинних водних масах розчиненого сірководню;
в) велика (понад 50 % від морського дна) площа шельфу;
г) високі припливи в деяких бухтах.

13. Яка область України має додатній природний приріст населення?
а) Закарпатська; б) Запорізька;
в) Чернівецька; г) Чернігівська.

14. Укажіть три сучасні демографічні проблеми України:
а) висока тривалість життя
б) високий рівень народжуваності
в) процес депопуляції населення
г) переважання чоловіків у складі населення
д) низький рівень народжуваності
е) «старіння» нації

15. Виберіть 3 країни з найбільшою українською діаспорою:
а) США б) Грузія в) Канада г) Австралія д) Росія е) Білорусь є) Польща

16. Виберіть із переліку держави, у яких гається демографічна криза:
а) Китай б) Білорусь в) Панама г) Пакистан
д) Японія е) Ірак є) Україна з) Німеччина

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

11. Укажіть особливість Чорного моря: а) надмірна солоність його вод; б) наявність у глибинних водни...

Вопросы по предметам