Геометрия, 22.05.2020 06:42, drblk3282

Кез келген тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының ортасы оның төбелерінен бірдей қашықтықта орналасқанын дәлелдеңіз.

Всего ответов: 1

Другие вопросы по Геометрии

Знаешь правильный ответ?

Кез келген тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының ортасы оның төбелерінен бірдей қашықтықта орналасқа...

Вопросы по предметам