Геометрия, 22.05.2020 12:45, Сирунс

Площина α задана рівнянням 2x+3y-z+4=0, площина β симетрична площині α відносно точки В(1;-1;-2), точка А симетрична точці В відносно площини α. Складіть рівняння площини β та знайдіть координати точки А.

Всего ответов: 3

Другие вопросы по Геометрии

Знаешь правильный ответ?

Площина α задана рівнянням 2x+3y-z+4=0, площина β симетрична площині α відносно точки В(1;-1;-2), то...

Вопросы по предметам