У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь

(0, ) Яке з тверджень неправильне? (буква)

А

Б

В

Г
Протилежні сторони паралелограма рівні
Діагоналі трапеції перетинаються і точкою перетину діляться навпіл
Діагоналі прямокутника рівні
Діагоналі ромба є бісектрисами його кутів

2. (0, ) Кут при більшій основі рівнобічної трапеції дорівнює 20°. Чому дорівнює кут при меншій його основі? (позначення на малюнку, коротке розв’язання)
А )200; Б) 800; В) 1600; Г) визначити неможливо.
3. ( ) Катети прямокутного трикутника дорівнюють 8 і 15. Чому дорівнює косинус кута, що лежить проти більшого катета? (позначення на малюнку, коротке розв’язання)
А) ; Б) ; В) ; Г) .
4. ( ) Одна із сторін паралелограма втричі менша, ніж інша, а його периметр дорівнює 48 см. Знайдіть меншу сторону паралелограма. (позначення на малюнку, коротке розв’язання)
А) 6 см; Б) 4 см; В) 12 см; Г) 8 см.
5. (За кожну відповідність 0, ) Установіть відповідність між елементами фігур (1 – 4) і їх площами (А – Д).
(за зразком: паралелограм, а = 4 см, ha = 3 см, S = aha, S = 43 = 12 (cм2) буква)
1
Трикутник зі стороною 6 см і висотою, проведеною до неї, що дорівнює 3 см
А
48 см2
2
Квадрат зі стороною 2 см
Б
14 см2
3
Прямокутник зі сторонами 6 см і 8 см
В
9 см2
4
Ромб із діагоналями 7 см і 4 см
Г
18 см2

Д
4 см2

6. ( ) Катети одного прямокутного трикутника дорівнюють 3 см і 4 см, гіпотенуза подібного трикутника – 25 см. Знайдіть катети подібного трикутника. (зобразити малюнок, дано, знайти, розв’язання)
7. ( ) Чому дорівнює кут BAD чотирикутника АВСD, вписаного в коло, якщо = 37°, = 43°? (зобразити малюнок, дано, знайти, розв’язання)
8. ( ) Основи прямокутної трапеції 13 см і 8 см, а діагональ ділить її тупий кут навпіл. Знайдіть площу трапеції. (зобразити малюнок, дано, знайти, розв’язання)

Всего ответов: 2

Другие вопросы по Геометрии

Знаешь правильный ответ?

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь (0, ) Яке з тверджень неправильне? (буква) А Б В Г Про...

Вопросы по предметам