Геометрия, 22.05.2020 21:41, bondaryulia2000

Гомотетія з центром у початку координат переводить точку А (3; -6) у точку В (1; -2). Знайдіть коефіцієнт гомотетії. Розвяжіть дайте відповідь, мен

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

Гомотетія з центром у початку координат переводить точку А (3; -6) у точку В (1; -2). Знайдіть коефі...

Вопросы по предметам