Геометрия, 23.05.2020 09:47, рысь32

Өлшемі 4*4*4 болатын текше өлшемдері 2*2*2 болатын кішкентай текшелерден тұрады. Бір үлкен текшеде қанша кішкентай текшелер бар?

Всего ответов: 1

Другие вопросы по Геометрии

Знаешь правильный ответ?

Өлшемі 4*4*4 болатын текше өлшемдері 2*2*2 болатын кішкентай текшелерден тұрады. Бір үлкен текшеде қ...

Вопросы по предметам