Информатика, 22.05.2020 13:23, 22jully14

Розробити програми для розв'язку наступних задач:
1. Запитати у користувача число і на скільки цифр його змістити. Змістити цифри числа і вивести результат (якщо
число 123456 змістити на 2 цифри, то вийде 345612).
2. Вивести таблицю множення для всіх чисел від 2 до 9. Кожне число необхідно помножити на числа від 1 до 10.​

Всего ответов: 3

Другие вопросы по Информатике

Знаешь правильный ответ?

Розробити програми для розв'язку наступних задач:1. Запитати у користувача число і на скільки цифр й...

Вопросы по предметам