История, 21.05.2020 14:49, ОлиПоп

Завдання №19 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Під час проведення Столипінської аграрної реформи:
1) розвивалося общинне (громадське) землеволодіння
2) примусово відчужувалися поміщицькі землі
3) заохочувалося створення хуторів і відрубів
4) вводилося зрівняльне землекористування «за трудовими нормами»

Завдання №20 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

У роки революції 1905—1907 рр. в Російській імперії відбулася:
1) легалізація діяльності українських політичних партій
2) перша спроба відкрити недільні українські школи
3) об’єднання т» у Товариство українських поступовців
4) реорганізація Української православної церкви

Завдання №21 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Українські парламентські громади в І та ІІ Державних Думах Російської імперії обстоювали:
1) ідею скасування Емського указу
2) вимогу створення української автокефальної церкви
3) право України на початкову школу і судочинство українською мовою
4) гасло ліквідації «межі осілості» в українських губерніях

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

Завдання №19 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ Під час проведення Столипінської аграрної реформи: 1)...

Вопросы по предметам