История, 22.05.2020 13:12, Elisavettas

Українсь
земли у складі Великого князівства Литовського та інших держав.
У завданнях 1-5 виберіть правильну відповідь.
І рівень
1. Коли Галичина остаточно увійшла до складу Польського королівства?
А) у 1340 р.; Б) у 1349 р.; B) у 1370 р.; Гу 1387 р.
2. Середньовічні цехи – це:
А) установи, де існував поділ ремісничої праці, використовувалася наймана робоча сила;
Б) виробничі приміщення у яких ремісники однієї спеціальності виготовляли певний товар,
В) підприємства, що виробляли необхідну для забезпечення життєвих потреб продукцію,
Г) корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей
3. Чим уславився Юрій Котермак (Дрогобич)?
А) організацією звитяжних воєнних походів;
Б) започаткуванням жанру полемічної літератури,
В) був ініціатором укладення Городельської унії,
Г) науковою діяльністю в Болонському університеті.
4 У результаті московсько-литовських війн XV-XV ст.:
А) було ліквідовано Київське і Волинське удільні князівства у складі Литви,
Б) Велике князівство Литовське і Польське королівство уклали Кревську унік;
В) Чернігово-Сіверські землі увійшли до складу Московської держави,
Г) православне населення Великого князівства Литовського перейшло у підпорядкування
Московського патріархату.
5. Чим було зумовлено будівництво на українських землях церков, подібних до тієї, що
зображена на ілюстрації?
A) наслідуванням візантійської архітектурної школи,
Б) постійною воєнною небезпекою, набгами тар;
В) нестачею будівельного матеріалу,
Г) запозиченням мусульманської традиці в будівництві храмів.​

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

Українсьземли у складі Великого князівства Литовського та інших держав.У завданнях 1-5 виберіть прав...

Вопросы по предметам