История, 23.05.2020 18:38, Tashkentskiy

Pоориуту втдновдь на зишитанни, скориставшись планом. Яким було повсякденне життя населення українських земель у другій половині XIV—XV ст.? 1) Визначте, які зміни відбулися у соціальній структурі населення порівняно з попе- реднім історичним періодом і як вони вплинули на повсякденне життя населення. 2) Охарактеризуйте роль жінки в суспільстві. 3) Поясніть, із чим були пов'язані регіональні відмінності в традиціях, стилі одя- гу, повсякденному побуті українського населення.

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

Pоориуту втдновдь на зишитанни, скориставшись планом. Яким було повсякденне життя населення українсь...

Вопросы по предметам