Қазақ тiлi, 04.04.2019 08:12, ренатка6

Сұрақтарға толық əрі қысқа жауап беріңдер. жауаптарыңда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дұрыс дыбысталуын, үндестік заңын сақтаңдар.​

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

Сұрақтарға толық əрі қысқа жауап беріңдер. жауаптарыңда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дұрыс дыбыст...

Вопросы по предметам