Химия, 07.05.2020 12:44, даша34430

1. Позначте колір, якого набуває лакмус в розчинах лугів:
А. синій В. малиновий
Б. червоний Г. оранжевий
2. Допишіть вираз:
Розчинником називають - …
3.Компонентами розчину є…і … речовина.
ІІ рівень ( 3 б)
4.Перерахуйте фізичні властивості води.
5. З якими речовинами здатна реагувати вода:
А. K O Б. P O В. FeO Г. SiO
6. Встановіть відповідність між формулами гідратів та оксидів:
А. H SO 1.CuO
Б. KOH 2.SO
В. Cu(OH) 3. K O
ІІІ рівень ( 3 б)
7. Закінчити рівняння можливих реакцій:
CuO + H O =
P O + H O =
Na O + H O =
8. Обчисліть та позначте масову частку солі в розчині, якщо у воді
масою
57 г розчинили сіль масою 3 г: А. 5,1%. Б. 5%. В.5,4%. Г.
5,2%.
ІV рівень ( 3 б)
9. Обчисліть та позначте масову частку натрій нітрату(NaNO ) в
розчині, якщо до його розчину масою 130 г з масовою часткою солі 12%
долили воду масою 70 г.:
А. 7,6%. Б. 7,5%. В.7,8%. Г. 8%

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

1. Позначте колір, якого набуває лакмус в розчинах лугів: А. синій В. малиновий Б. червоний Г. оранж...

Вопросы по предметам