Химия, 18.05.2020 14:53, uliana2007zvez

Кермектілік туралы дұрыс тұжырымдарды таңдаңыз: 1. Кермектілікті туындататын катиондар Mg2+ және Ca2+ 2. Кермектілікті туындататын металдар Mg және Ca 3. Кермектілік тұрақты және уақытша болып бөлінеді 4. Тұрақты кермектілікті CO32- және HCO3- иондары туындатады 5. Уақытша кермектілікті жою тәсілінің бірі – қайнату ​

Всего ответов: 2

Другие вопросы по Химии

Знаешь правильный ответ?

Кермектілік туралы дұрыс тұжырымдарды таңдаңыз: 1. Кермектілікті туындататын катиондар Mg2+ және Ca2...

Вопросы по предметам