Химия, 21.05.2020 14:43, RegexArtSek

Завдання 1
1. Вкажіть сіль, розчин якої потрібно долити до розчину цинк хлориду, щоб утворився цинк
нітрат:
А. NaNО 3 ;
В. KNO 3 ;
С. Al(NО 3 ) 3 ;
Д. AgNО 3 ;
Е. KNО 2 .
2.Дайте назви таким солям: Ba(HS) 2 , Na 3 PO 4
3. Напишіть формули солей за назвою: плюмбум (ІV) сульфід, цинк гідроксонітрит
Завдання 2
1. Вкажіть пропущені речовини у рівнянні реакції ? + AgNO 3 = NaNO 3 + ?:
А) натрій гідроксид і аргентум гідроксид;
Б) натрій хлорид і аргентум хлорид;
В) натрій хлорид і агрентум нітрат;
Г) натрій нітрат і агрентум хлорид.
2. Вкажіть речовину, яка не реагує з ферум (ІІ) сульфатом:
А) ВaCl 2 ;
Б) HNO 3 ;
В) Ca(OH) 2 ;
Г) Pb.
3.Запропонуйте умови за яких можлива взаємодія солі із металом:
А) сіль повинна містити більш активний метал;
Б) відбувається лише при нагріванні;
В) один із продуктів вода;
Г) сіль повинна містити менш активний метал;
Д) один з продуктів виділяється у вигляді газу.
4. Вкажіть групу речовин, які взаємодіють з купрум (ІІ) хлоридом:
А. КОН, H 2 SO 3 , AgNО 3 ;
В. NaOH, HNО 3 , MgO;
С. Fe(NО 3 ) 3 , Mg, K 2 О;
Д. H 2 SО 4 , Ba(OH) 2 , AgNО 3 ;
Е. Zn, AgNО 3 , КОН;
5. Визначте речовини А і В у схемі перетворень CuS → А → В → Сu(ОН) 2 :
А. Cu(OH) 2 , CuCl 2 ;
В. CuCl, CuO;
С. Cu 2 О, Cu(NО 3 ) 2 ;
Д. Cu, CuSО 3
Е. CuO, CuSО 4
Завдання3
1. Напишіть чотири неоднотипові реакції добування калій сульфату
2. Напишіть рівняння можливих реакцій між:
А) станум(ІІ) хлоридом та плюмбумом
Б) ортофосфатною кислотою та натрій сульфідом
В) купрум (ІІ) хлоридом та калій гідроксидом
Г) барій сульфідом та манган(ІІ) йодидом
Завдання 4
20г цинк сульфіду, який містить 3% негорючих домішок, спалили в струмені кисню. Твердий
залишок після спалювання сплавили з натрій гідроксидом. Визначте масу утвореної солі.
Будь ласка ть хоть щось

Всего ответов: 1

Знаешь правильный ответ?

Завдання 1 1. Вкажіть сіль, розчин якої потрібно долити до розчину цинк хлориду, щоб утворився цинк...

Вопросы по предметам