Химия, 22.05.2020 12:46, филосов00

. 1.Який вчений сформулював основні положення теорії хімічної будови органічних речовин а) Менделеєв б) Бутлеров в) Ломоносов г) Ньютон
2.Якій хімічній формулі відповідає склад вуглеводів? а)(С2Н5О)n; б)(СN2О)n; в)(СNО2)n; г)(CН2О)n 3. Амінокислоти – це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи: а) аміно- й гідроксильна; б) карбоксильна й гідроксильна. в) аміно- й карбоксильна.
4.Денатурація — це: а) розщеплення крохмалю; б) гниття решток живих організмів; в) те саме, що й гідроліз; г) руйнування структур білка.
5.Вкажіть реакцію, яка лежить в основі виробництва мила: а) лужний гідроліз; в) гідрування; б) етерифікація; г) обміну.
6. Вкажіть пептидний зв’язок: а) –СООН; б) -NH2; в) -ОН; г) -CO-NH-. ІІ рівень (завдання 7 на встановлення правильної відповідності, оцінюються в )
7.Установити відповідність між формулою речовини, класом сполук, до якого вона належить та назвою речовини. Формула речовини Клас сполук (гомологічний ряд) Назва речовини І. С 2 Н 5 ОН А. Вищі карбонові кислоти 1. Глюкоза ІІ. С 17 Н 35 СООН Б. Одноатомний спирт 2. Гексен ІІІ. С 6 Н 12 О 6 В. Вуглевод, полісахарид 3. Крохмаль ІV. С 6 Н 12 Г. Ненасичені вуглеводні 4.Стеаринова кислота V. ( С 6 Н 10 О 5 ) п Д. Вуглевод, моносахариди 5. Етиловий спирт
ІІІ рівень (Правильно виконане завдання оцінюються в 2 б.)
8. Допишіть рівняння реакцій: А. СН 3 СООН + Na → ; Б. С 17 Н 33 COOH + H2 → ; В. С 2 Н 5 ОН + НCl → ; Г. С 2 Н 5 ОН + О 2 → ;
IV рівень (Правильно виконане завдання 10 оцінюються в 2 б.)
10. Розв”язати задачу: Обчисліть масу олеїнової кислоти необхідної для добування стеаринової кислоти масою 28,4 г.​

Всего ответов: 1

Знаешь правильный ответ?

. 1.Який вчений сформулював основні положення теорії хімічної будови органічних речовин а) Менделеєв...

Вопросы по предметам