Химия, 22.05.2020 21:39, Кирюха33333

На лотку після експерименту залишилися реактиви: Na2CO3 , КОН, СаО, Pb(OH)2 , Cu, ВаСl2 , Сu(ОН)2 , NaCl, Al(OH)3 , Н2O, SO2 . Виберіть із перелічених речовин ті, які можна нейтралізувати сульфатною кислотою. Запишіть рівняння можливих реакцій, назвіть солі.

Всего ответов: 3

Другие вопросы по Химии

Знаешь правильный ответ?

На лотку після експерименту залишилися реактиви: Na2CO3 , КОН, СаО, Pb(OH)2 , Cu, ВаСl2 , Сu(ОН)2 ,...

Вопросы по предметам