Химия, 22.05.2020 21:49, Данил6270

1. Запиши скорочену умову задачі.
2. Склади рівняння хімічної реакції.
3. Підкресли в рівнянні формули речовин, про які йдеться в умові задачі (відомої і невідомої).
4. Над формулами речовин з умови задачі запиши відому величину й невідому з відповідними одиницями вимірювання (йдеться лише про чисті речовини, без домішок).
5. Під формулами речовин з відомою і невідомою величиною запиши відповідні значення цих величин, знайдені за рівнянням реакції.
6. Склади й розв'яжи пропорцію на підставі двох даних, узятих з рівняння реакції, і двох даних — з умови задачі.
7. Запиши відповідь
Задача 1. Визначте кількість речовини кальцій гідроксиду, що утворюється внаслідок взаємодії води з 1,5 моль кальцій оксиду.

Задача 2. Крізь воду кількістю речовини 5 моль пропустили електричний струм. Обчисліть кількість речовини (моль) газів, що утворилися внаслідок цього.

Задача 3. До негашеного вапна СаО добавили воду масою 9 г . Обчисліть масу гашеного вапна Са(ОН)2, яке утворилось внаслідок реакції.

Задача 4. Вапняк (СаСО3) масою 300 г нагріли до припинення реакції. Обчисліть масу негашеного вапна СаО і об'єм (л) за н. у. вуглекислого газу, які утворилися при цьому.
Задача 1. Визначте кількість речовини кальцій гідроксиду, що утворюється внаслідок взаємодії води з 1,5 моль кальцій оксиду.

Задача 2. Крізь воду кількістю речовини 5 моль пропустили електричний струм. Обчисліть кількість речовини (моль) газів, що утворилися внаслідок цього.

Задача 3. До негашеного вапна СаО добавили воду масою 9 г . Обчисліть масу гашеного вапна Са(ОН)2, яке утворилось внаслідок реакції.

Задача 4. Вапняк (СаСО3) масою 300 г нагріли до припинення реакції. Обчисліть масу негашеного вапна СаО і об'єм (л) за н. у. вуглекислого газу, які утворилися при цьому.

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

1. Запиши скорочену умову задачі. 2. Склади рівняння хімічної реакції. 3. Підкресли в рівнянні форму...

Вопросы по предметам