Химия, 22.05.2020 21:51, verysadsavant1

На лотку після експерименту залишилися реактиви: Na2CO3

, КОН, СаО, Pb(OH)2
,

Cu, ВаСl2

, Сu(ОН)2

, NaCl, Al(OH)3

, Н2O, SO2

. Виберіть із перелічених речовин ті, які
можна нейтралізувати сульфатною кислотою. Запишіть рівняння можливих реакцій,
назвіть солі.

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

На лотку після експерименту залишилися реактиви: Na2CO3 , КОН, СаО, Pb(OH)2 , Cu, ВаСl2 , Сu(ОН)2 ,...

Вопросы по предметам