Литература, 22.05.2020 13:13, skskanshhd

2.«Мексика ұлы» әңгімесінің
негізінде «Ер
намЫСЫНЫҢ
құлы» тақырыбында
кейіпкерлерге адамгершілік
тұрғысынан өз
пікіріңізді білдіріп, 70-80 сөз
көлемінде
әдеби эссе жазыңыз.​

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

2.«Мексика ұлы» әңгімесініңнегізінде «ЕрнамЫСЫНЫҢқұлы» тақырыбындакейіпкерлерге адамгершіліктұрғысын...

Вопросы по предметам