Литература, 23.05.2020 18:31, galinaegi2

Написати твір на тему: "Добро завжди перемагає зло" (за творами Євгена Гуцала "Лось", Миколи Вінграновського "Сіроманець"). (обсяг твору в межах однієї сторінки).
2.Напишіть твір за такою схемою:
* Назва твору, тема.
* Вступна частина. Сформулюйте твердження, яке будете обгрунтовувати (тезу). Наприклад: Що таке добро?
* Основна частина. Доберіть для обгрунтування докази , факти, приклади з власного життя, обов'язково приклади з творів "Лось", "Сіроманець".
* Кінцівка. Сформулюйте й запишіть висновки щодо тези твору "Чи завжди добро перемагає зло?", використовуючи власні судження, роздуми

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

Написати твір на тему: "Добро завжди перемагає зло" (за творами Євгена Гуцала "Лось", Миколи Вінгран...

Вопросы по предметам