1. Знайти 3% від 17 м. 2. Площа квадрата 81 см2? Чому дорівнює його сторона? 3. Чому дорівнює число, 1% якого дорівнює 96? 4. Відомо, що 8% шляху становить 4,8 км. Чому дорівнює весь шлях? 5. 1% гривні це ... . 6. 1 мм – це один відсоток ... . 7. Порівняти числа 3,20 і 3,02. 8. Округлити до одиниць дріб 6,26. 9. .Записати будь-який неправильний дріб зі знаменником 5. 10. Скільки граней має прямокутний паралелепіпед? 11. Визначити вид кожного кута, якщо їх градусні міри дорівнюють 180, 45, 150, 15 12. Яка з трьох точок К, Л,М лежить між двома іншими, якщо КЛ=12 см, ЛМ=20 см, КМ=8 см?

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

1. Знайти 3% від 17 м. 2. Площа квадрата 81 см2? Чому дорівнює його сторона? 3. Чому дорівнює число,...

Вопросы по предметам