Екі сөреде 55 кітап бар. Егер екінші сөредегі кітаптардың жартысын бірінші сөреге ауыстырып қойса, онда бірінші сөредегі екінші сөредегіден 4 се көп болады. Әр сөреде қанша кітап болған??

Всего ответов: 3

Другие вопросы по Математике

Знаешь правильный ответ?

Екі сөреде 55 кітап бар. Егер екінші сөредегі кітаптардың жартысын бірінші сөреге ауыстырып қойса, о...

Вопросы по предметам