Түзу бойында M, N, F, D және S, E нүктелерін белгілеңіз. Неше кесінді пайда болды. Оларды жазыңыз. ​

Всего ответов: 1

Знаешь правильный ответ?

Түзу бойында M, N, F, D және S, E нүктелерін белгілеңіз. Неше кесінді пайда болды. Оларды жазыңыз. ​...

Вопросы по предметам