Мади крутой Тапсырмалар.

№1.1) Берілген кестедегі шамалардың арасындағы тәуелділік тура

пропорционалдық болатындарын анықтаңыз.

2)тура пропорционалдық шамалардың арасындағы тәуелділіктің формуласын

жазыңыз.

3) тура пропорционалдықкоэффициентін табыңыз.

Тәуелділік Формула Коэф-фициент

1) 70 км қашықтықтағы

жылдамдық пен уақыт;

2) 4 сағатта жүрген жол мен

қозғалыстың жылдамдығы;

3) Станоктың өнімділігі мен 450

бөлшек дайындау үшін

жұмсалатын уақыт;

4) 240 тг сатып алуға болтын

дәптерлердің бағасы мен оның

саны;

5) Ауданы 60 м 2

тіктөртбұрыштың ұзындығы мен

ені;

6) Тура пропорционал

тәуелділікке мысал келтіріңіз

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

Мади крутой Тапсырмалар.№1.1) Берілген кестедегі шамалардың арасындағы тәуелділік турапропорционалды...

Вопросы по предметам