Математика, 22.05.2020 23:08, Arestan

Учень за місяць отримав такі оцінки з математики: 3, 4, 2, 5, 4,
5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 5.
а) Знайдіть об’єм, розмах, моду, медіану, середнє.
б) Випишіть таблицю розподілу даних, знайти відносну частоту.

в) Побудуйте полігон та гістограму розподілу даних.
12. Для вибірки, заданої варіаційним рядом 4, 5, 3, 2, 1, 2, 0, 7, 7, 8,
знайдіть моду, медіану, середнє значення, середнє квадратичне
відхилення. Побудуйте полігон частот.

Всего ответов: 1

Другие вопросы по Математике

Знаешь правильный ответ?

Учень за місяць отримав такі оцінки з математики: 3, 4, 2, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 5. а)...

Вопросы по предметам