Результати 20 вимірів ємності конденсаторів приладом, що має рівень систематичної помилки (m = 2), склали такі відхилення від номіналу (пкФ): 3.42 0.34 1.97 5.20 -0.14 1.04 -1.71 -1.25 4.61 8.95 2.94 -1.81 3.69 0.62 4.43 4.71 -1.63 2.00 0.63 5.45. Знайти 99%-й довірчий інтервал для дисперсії. Вказати ВЕРХНЮ границю інтервалу

Всего ответов: 3

Другие вопросы по Математике

Знаешь правильный ответ?

Результати 20 вимірів ємності конденсаторів приладом, що має рівень систематичної помилки (m = 2), с...

Вопросы по предметам