Право, 22.05.2020 21:40, vipborisov200

Практична робота з теми: «Етапи судового процесу»

Загальні положення судового розгляду – сукупність (система) процесуальних дій, що
спрямовані на виконання основних завдань кримінального судочинства.
ЗАВДАННЯ:
1. Опрацювати додаткові матеріали.
2. Опрацювати витяг з Кримінального процесуального кодексу України ( в підручнику с.183-
186)
3. Переглянути відео за посиланням:
1) ЗНАЙОМСТВО З СУДОМ Фільм 5 (кримін. процес)

2) Етапи кримінального провадження
3) Кримінальне провадження, його засади та учасники

4) Модельне засідання з кримінального процесу
LHpx1E

4. Відповісти на запитання:
1. Що таке кримінальний процес.
2. Нормативно-правовий акт, що регулює розгляд кримінальних справ.
3. Назвати стадії судового процесу.
4. Назвати учасників кримінального судового процесу:
- із боку обвинувачення;
- із боку захисту;
5. Назвати види вироків.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ:
Процес розгляду справ у суді чітко регламентовано. Кожен з учасників процесу має права та
обов’язки, які дозволяють забезпечити чесніть, неупередженість та змагальність при розгляді
справи в суді. Галузі права, що регулюють судовий розгляд, називаються процесуальними.

При цьому для різних ситуацій застосовуються різні процедури. Так, розгляд справ про
злочини регламентується Кримінальним процесуальним кодексом України. Судовий розгляд
цивільно-правових спорів урегульовано Цивільним процесуальним кодексом України.
Порядок проведення судових процесів між суб’єктами господарської діяльності визначається
Господарським процесуальним кодексом України. Кодекс адміністративного судочинства
України встановлює порядок судового розгляду справ, у яких однією зі сторін виступає
держава.

Кримінальний процес — це діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, судді й суду з
порушення, розслідування і судового розгляду кримінальних справ, а також з вирішення
суддею питань, пов’язаних із виконанням вироку.

Порядок розгляду кримінальних справ регулює Кримінально-процесуальний кодекс України.
Кримінальний процес відбувається за певними етапами (стадіями). Обов’язковими стадіями є:

Необов’язковими стадіями можуть бути:

• перегляд справи шляхом подання апеляції;

• перегляд справи шляхом подання касації;

• провадження у Верховному Суді України;

• перегляд справи за надзвичайними обставинами.

Кримінальний процес починається з:

• моменту прийняття офіційної заяви або повідомлення про злочин;

• явки з повинною;

• безпосереднього виявлення ознак злочину.

Наявність таких юридичних фактів дає початок кримінальному процесу та його першій стадії
— стадії дослідчого провадження.

Дослідче провадження здійснюється протягом 24 годин з моменту отримання заяви чи
повідомлення про злочин. Протягом цього часу слідчий (прокурор) зобов’язаний внести до
Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відповідні відомості та розпочати
розслідування.

У кримінальному провадженні беруть участь безпосередні учасники процесу:

• суд;

• сторона обвинувачення: прокурор, органи досудового розслідування, керівник органу
досудового розслідування, слідчий, оперативні підрозділи;

• сторона захисту: підозрюваний, обвинувачений та їх законні представники, виправданий,
засуджений, захисник;

• потерпілий і його представник;

• інші учасники кримінального провадження: заявник, цивільний позивач і відповідач та їхні
представники, свідок, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, судовий
розпорядник.

Потерпілим визнається фізична особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або
майнову шкоду. Громадянин, визнаний потерпілим від злочину, має право давати показання у
справі.

Кримінально-процесуальний кодекс України:

« ПОВЕРНУТИСЯ
До загальних положень судового розгляду відносяться:
– реалізація засад кримінального провадження під час судового розгляду;
– незмінність складу суду при розгляді справи (ст. 319 КПК України);
– регламентація діяльності головуючого в судовому засіданні (ст. 321 КПК України),
– безперервність судового розгляду (ст. 322 КПК України);
--наслідки неприбуття учасників судового розгляду до суду (статті 323–327 КПК України);
– гласність судового розгляду (статті 27, 328 КПК України);
– регламентація обов’язків присутніх у залі судового засідання та заходів до порушників
порядку судового засідання (статті 329, 330 КПК України);
– загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та
проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду (статті 331–333 КПК
України);
– об’єднання та виділення матеріалів кримінального провадження (ст. 334 КПК України);
– зупинення судового провадження (ст. 335 КПК України);
– процесуальний порядок застосування режиму відеоконференції під час судового
провадження (ст. 336 КПК України) та інші.
Етапи:
1) підготовча частина судового засідання; ()
2) судовий розгляд;
3) судові дебати;( хто приймає участь…)
4) останнє слово обвинуваченого;
5) постанова

Всего ответов: 3

Другие вопросы по Праву

Знаешь правильный ответ?

Практична робота з теми: «Етапи судового процесу»Загальні положення судового розгляду – сукупність (...

Вопросы по предметам