Есть ответ 👍

нужна мне Як виявився стиль рококо в інтер’єрах? 3. Назвіть риси стилю бароко в архітектурі та мистецтві. ІІІ рівень ( ) 1. Поясніть, як в інтер’єрі класиків створювали ілюзію сповненого світла. 2. Проаналізуйте особливості споруд та скульптур доби Бароко.

278
333
Посмотреть ответы 4

Ответы на вопрос:


Объяснение:

Стиль рококо в інтер'єрі - особливості

Стиль рококо можна описати трьома словами - елегантність, шик, розкіш. Це ідеальна стилістика для сміливих забезпечених людей, які люблять атмосферу свята. Адже, дійсно, дизайн в стилі рококо не дозволить вам нудьгувати ні хвилини. Оскільки даний стиль прийшов до нас із Франції 18 століття, він буквально дихає витонченістю тією епохою. Незважаючи на всі корективи, які внесло в нього час, рококо все одно продовжує нести в собі нотки чудовою палацової Франції.

Для бароко характерні тяжіння до урочистості, перевантаження декором, просторовий розмах, злиття різних видів мистецтв і водночас автономія окремих жанрів, переважання дуже складних композицій, контрастність, панування яскравих кольорів, асиметрія, напруженість, динамічність образів, поєднання реальності та ілюзії.

Поєднання власних українських традицій та європейського впливу створило умови для розквіту своєрідного стилю, названого українським, або “козацьким” бароко. Хронологічні рамки бароко в Україні сягають двох століть - ХVII-го та ХVIIІ-го.

Освітлення в інтер'єрі

Важливим елементом інтер'єру є світло і освітлення.

Штучне освітлення в приміщеннях готелів виконує утилітарну й естетичну функції.

Утилітарна функція визначається гігієнічними нормами, що забезпечують нормальну зорову працездатність людини.

Естетична функція визначається архітектурно-художніми вимогами. Штучне освітлення виявляє і підкреслює внутрішній простір і тектонічну систему, масштабність інтер'єру, забезпечує єдність стилістичного вирішення за до форм світильників і їхнього світлорозподілу.

Рівень освітленості приміщення визначає його комфортність, що залежить від обраного прийому освітлення.

Сучасні принципи пристроїв штучного освітлення залежать від об'ємно-просторового вирішення приміщення і його функцій. Функції приміщення впливають на вибір прийому освітлення, що визначає види джерел світла і світильників, їхній світлорозподіл і місце розташування, декоративність і систему освітлення. У приміщеннях готелів можуть використовуватися як загальні, так і місцеві системи освітлення.


Відповідь:

у тебя ошибка в тексте!

Пояснення:


Объяснение:

Незнаю


Забодиться обо всех, поливать деревья, ухаживать,не обижать животных...

Реши свою проблему, спроси otvet5GPT

 • Быстро
  Мгновенный ответ на твой вопрос
 • Точно
  Бот обладает знаниями во всех сферах
 • Бесплатно
  Задай вопрос и получи ответ бесплатно

Популярно: Окружающий мир

Caktus Image

Есть вопросы?

 • Как otvet5GPT работает?

  otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса.
 • Сколько это стоит?

  Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны.
 • Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?

  Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое!
 • В чем отличия от ChatGPT?

  otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.

Подпишись на наш телеграмм канал

GTP TOP NEWS