Есть ответ 👍

1. Однорідними додатками ускладнено речення ( розділові знаки пропущено ) А. З такого болю і такої муки душа не створить бутафорський плід . Б. Бабуся той город сяк - так обгородила і потім щовесни білила той паркан . В. Я пурхала в саду й розгойдувала квітку й полохала в гнізді пташину боязку . Г. Минають фронди і сиронди минає славне і гучне . 2. Однорідними обставинами ускладнено речення ( розділові знаки пропущено ) A. Мені від цього ні холодно жарко . Б. А повінь заливала верболози по саме

199
367
Посмотреть ответы 1

Ответы на вопрос:


-Подумай, яка багата наша рідна мова.

-Дійсно, чого варті самі дієприслівники. Під час читання книжок, вони цілком захоплюють мою уяву.

-Деякі філологи пишуть про їх роль у мовленні великі праці. Дієприслівники мають дуже цікаві морфологічні ознаки.

-Які саме, а то я раніше цим не цікавилась?

-Для початку можна розглядати дієприслівники різних видів. Вони можуть бути доконаними і недоконаними.

-Як цікаво. А можеш навести приклад?

-Так, звичайно. Візьмемо для прикладу таке речення. Ховаючись від лисиці заєць моторно стрибав по лісу. Слово ховаючись, утворена від дієслова- ховатися і має недоконаний вид.

- Що ти ще можеш сказати про цей дієприслівник?

-Ще, можу додати, що цей дієприслівник має дійсне та неперехідне значення.

-А час якось впливає на морфологічні ознаки цього слова?

-Цікаве питання. Так, впливає. Наприклад, це слово в теперішньому часі, а у деяких випадках дієприслівники можуть бути в минулому часі. Тоді вони мають доконаний вид.

-Дякую, за ці знання. Я вважаю, що вони мені знадобляться на уроках рідної мови.

Реши свою проблему, спроси otvet5GPT

 • Быстро
  Мгновенный ответ на твой вопрос
 • Точно
  Бот обладает знаниями во всех сферах
 • Бесплатно
  Задай вопрос и получи ответ бесплатно

Популярно: Українська мова

Caktus Image

Есть вопросы?

 • Как otvet5GPT работает?

  otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса.
 • Сколько это стоит?

  Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны.
 • Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?

  Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое!
 • В чем отличия от ChatGPT?

  otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.

Подпишись на наш телеграмм канал

GTP TOP NEWS