Відповісти на 10 питань до творів "Чона рада" і "Інститутка"

1) Головну ідею роману "Чорна рада" висловлено в рядку
А змалювання подій напередодні й під час Чорної ради 1663р.
Б утвердження думки про необхідність національної злагоди українців
В заклик до юнацтва про необхідність самовдосконалення
Г у виборах гетьмана мають брати участь, крім козаків, сільська й міська біднота (чернь)

2) Вислови "гадюка", "ниций Іванець", "безбожний харцизяка", "нечестивий пройдисвіт" автор "Чорної ради" використовує розповідаючи про
А Івана Брюховецького
Б Кирила Тура
В Івана Шрама
Г Якима Сомка

3) Композиційним стрижнем у романі "Чорна рада" є
А сон
Б пісня
В дорога
Г курган

4) Хто є прикладом козацької старшини що здобувши владу й багатство починає паніти, немилосердно визиску спричиняючи його бунтарство у романі "Чорна рада" ?
А Петро Шраменко
Б Василь Невольник
В Матвій Гвинтовка
Г Михайло Черевань

5) Визначити про кого йдеться в уривку "Чорної ради" (один персонаж зайвий)
Уривки:
1. По одежі і по сивій бороді сказать би піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах - старий козарлюга.
2. Здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга густа чуприна піднявшись переше в гору, спала за ухо, як кінська грива.
3. Вивезли ми тебе на стеречих плечах у гетьмани, а тепер ти вже без нас думаєш Україною орудувати!
Персонажі:
А Кирило Тур
Б Яким Сомко
В Іван Брюховецький
Г Іван Шрам

6) Установіть послідовність подій у романі "Чорна рада"
А Обрання Івана Брюховецького гетьманом на раді в Ніжині
Б Гостини полковника Шрама на хуторі у Гвинтовки
В Кирило Тур намагається врятувати Якима Сомка з в'язниці
Г Полковник Шрам зустрічається в Києві з міщанами, які погрожують "Чорною" радою

7) Справжнє прізвище автора повісті "Інститутка"
А Вілінська
Б Губенко
В Косач
Г Кандиба

8) Здобуття Устиною волі в повісті "Інститутка" є
А кульмінацією
Б розв'язкою
В зав'язкою
Г експозицією

9) У повісті "Інститутка" Марко Вовчок викриває
А загарбницьку політику Російської імперії
Б національне безпам'ятство частини української еліти
В моральну ницість чиновників-зрадників
Г антилюдяну суть кріпосництва та солдатчини

10) Розкрити зміст поняття "роман-хроніка" та навести приклад одного твору що належить до цього жанру.

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

Відповісти на 10 питань до творів "Чона рада" і "Інститутка" 1) Головну ідею роману "Чорна рада" вис...

Вопросы по предметам