Українська література
Виконати контрольну робота за темою “Нова українська література: творчість П. Куліша, Марка Вовчка"
Варіант І

1.Укажіть, де народився письменник П. Куліш:
а) у містечку Воронежі на Сумщині;
б) у містечку Новгороді-Сіверському на Чернігівщині;
в) у містечку Глухові на Сумщині;
г) у місті Києві.

2.Укажіть стилістичну манеру Марка Вовчка:
а) народництво;
б) сентименталізм;
в) романтизм;
г) реалізм.

3.Укажіть, якоюмовою пише свої перші твори Марко Вовчок:
а) російською;
б) українською;
в) німецькою;
г) польською.

4.Укажіть, у чому полягає новаторство П. Куліша:
а) уклав перший український тлумачний словник;
б) започаткував романтизм;
в) створив перший в українській літературі історичний твір;
г) створив перший в українській літературі історичний роман.

5.Події якого історичного періоду описані в романі П. Куліша “Чорна рада?”
а) початок козаччини;
б) Хмельниччина;
в) Руїна;
г) Коліївщина.

6. Справжнє прізвище Марка Вовчка:
а) Чайка Дністровая;
б) Віра Лєбедєва;
в) Марія Вілінська;
г) Олена Пчілка.

7. Основною темою творів Марка Вовчка було:
а) змалювання романтичного кохання;
б) заклик до визвольної боротьби;
в) змалювання трагічної долі жінки-кріпачки;
г) змалювання природи України.

8. Вкажіть тему твору Марка Вовчка “Інститутка”:
а)розповідь про життяінтелігенції.
б) показ нестерпного становища селян, наростання стихійного протесту протипанів;
в)зображення солдатських буднів;
г)зображення життя міщан.

9. Від чийого імені ведеться оповідь у повісті Марка Вовчка “Інститутка?”
а)Катрі;
б)інститутки;
в) автора;
г)кріпачки Устини.

10. Який твір Марко Вовчок присвятила Т. Шевченкові?
а) “Козачка”;
б) “Два сини”;
в) “Інститутка”;
г) “Кармелюк”.

11. Укажіть джерело, з якого П. Куліш запозичив сюжетну основу роману “Чорна рада”:
а) “Літопис Граб’янки”;
б) “Історія русів”;
в) “Літопис Самовидця”;
г) народні думи та перекази.

12. Укажіть, яка психологічна деталь розкриває неоднозначне враження від Тура в романі П. Куліша “Чорна рада”:
а) руки;
б)очі;
в)сміх;
г) голос.​

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

Українська літератураВиконати контрольну робота за темою “Нова українська література: творчість П. К...

Вопросы по предметам