Виписати з речень, поданих нижче, усі займенники, 2 з них розібрати як частину мови.
1.Поклала мати коло хати Маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх.
2.І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів.
3.Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами…

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

Виписати з речень, поданих нижче, усі займенники, 2 з них розібрати як частину мови. 1.Поклала мати...

Вопросы по предметам