1. Укажіть правильне твердження.

Уточнюючими називають члени речення, які:

а) розширюють зміст речення;

б) звужують зміст речення;

в) уточнюють або пояснюють зміст головного чи другорядного члена речення;

г) конкретизують зміст сказаного.

2. Укажіть правильне твердження.

Відокремлюватися можуть:

а) підмет, присудок, обставина;

б) додаток, означення, обставина;

в) підмет, присудок, означення;

г) підмет, додаток, обставина.

3. Яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова?

Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа. (Д. Луценко)

а)відокремлене означення;

б) відокремлена уточнююча обставина;

в) відокремлений додаток;

г) відокремлена прикладка.

4. Укажіть речення, у якому відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом.

а) Зачаровані подорожні сиділи й мовчали. (М. Коцюбинський)

б) Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав. (П. Панч)

в) В імлистій далині, осяяні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці. (М. Коцюбинський)

г) А он старе Монастирище, колись козацькеє село. (Т. Шевченко)

5. Укажіть речення з відокремленим додатком.

а) Нікого тут нема, крім мене й господині. (М. Рильський)

б) Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні. (Панас Мирний)

в) Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий. (Нар. творч.)

г) І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої. (О. Гончар)

6. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена іменником з прийменником.

а) Співають усі, за винятком Ліни Яцуби, дочки відставника… (О. Гончар)

б) Незважаючи на вітрець, робилося душно. (Г. Тютюнник)

в) Звучав потемнілий дзвін, пудів на тридцять. (М. Стельмах)

г) У лісі, опріч мене, є ще хтось. (Є. Гуцало)

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1. Відокремлений уточнюючий член речення

2. Відокремлений додаток

3. Відокремлене означення

4.Відокремлена обставина

а) Спить вітер на колінах у беріз, окутаних у молоко туману. (Б. Чіп)

б) Лев упав і довго, лежачи, стогнав. (Л. Глібов)

в) Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа. (Д. Луценко)

г) Здається, вогнем чудесним сяють зорі з дніпровських круч. (Д. Луценко)

ґ) Не маю іншого тепла, окрім отчого краю. (В. Баранов)

8. Установіть відповідність між відокремленими уточнюючими членами речення і синтаксичною роллю, яку вони виконують.

1. Уточнюючий підмет

2.Уточнюючий присудок

3.Уточнююча обставина місця

4. Уточнююче означення

а) Пірат був звичайний пес, трудяга. (О. Довженко)

б) Уже багато років, відколи його забрано од матері, ніхто ні про що не питав. (В. Дрозд)

в) І тут, в Америці, живу я Україною. (А. Кацнельсон)

г) Надійшли жнива, достигла Василева пшениця — така гарна, колос у колос. (М. Вовчок)

ґ) Він, Шептало, кінь особливий, кінь білий. (В. Дрозд)

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.

а) Матір моя, Марія, читати мене навчила. (М. Нагнибіда)

б) Кожен птах, свою пісню співаючи, здіймається до небес. (Нар. творч.)

Всего ответов: 3

Знаешь правильный ответ?

1. Укажіть правильне твердження. Уточнюючими називають члени речення, які: а) розширюють зміст речен...

Вопросы по предметам